ทำไมต้อง BIGMAN ?

➥ เราให้บริการในการกระจายสื่อสิ่งพิมพ์ทั่วประเทศได้มากกว่า 900,000 ฉบับต่อวัน โดยมีพนักงานให้บริการอยู่ทุกภาคตั้งแต่ 
600 คน ขึ้นไป สามารถปฏิบัติงานให้เสร็จในวันและเวลาที่ลูกค้าต้องการได้ 

➥  เราวางแผนการแจกใบแนะนารายการสินค้าและอาหารได้อย่างถูกต้องในแต่ละพื้นที่ โดยข้อมูลที่ทางบริษัทฯมีอยู่
เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและอัพเดตอยู่ประจำทุก 6 เดือน

➥  เรามีระบบและขั้นตอนการตรวจสอบการทำงานละเอียดทุกขั้นตอนด้วยระบบการสุ่มตรวจสอบภายใน (Internal audit) 

➥  เรามีทีมการตลาดที่สามารถวิเคราะห์ วางแผน นำเสนอทุกขั้นตอนกับลูกค้า ทั้งส่วนกลางและสาขาทั้งก่อนและหลังการแจก มีทีมฝ่ายปฎิบัติการที่ชำนาญพื้นที่ และฝึกอบรมทีมฝ่ายปฎิบัติการและทีมวางแผนเป็นประจำทุก 3 เดือน

แจกใบปลิว

การแจกใบปลิวหรือโบว์ชัวร์
เป็นอีกหนึ่งสื่อทางการตลาด
ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะยุคปัจจุบันที่ต้องการ
การสื่อสารที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย 
หรือเฉพาะกลุ่ม
ไม่แจกใบปลิวแบบหว่าน
เหมือนที่ผ่านมาและที่สำคัญคือ 

ค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับวิธีอื่นๆ อีกทั้งตัวใบปลิว ยังเป็นหนึ่งในเครื่องมือ สื่อสารระหว่างผู้ขาย
กับผู้ซื้อ ที่มีประสิทธิภาพ

บริการฝากวาง

บริการฝากวาง นิตยสารแจกฟรี 
(Free magazine) 
และแคตตาล็อก
เป็นอีกหนึ่งบริการของบริษัทฯ 
ที่ขยายตัวอย่างมากและต่อเนื่อง 
ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯมีเสนอบริการ
ที่ครอบคลุมความต้องการลูกค้า
อย่างแท้จริง 
บริการหลัก 2 ส่วนคือ 
- ฝากวางตามจุด เช่น ร้านอาหาร
- ยืนแจก เช่น อาคารสำนักงาน

บริการด้านอื่นๆ

บริการโบกธง 
ถือป้าย เฝ้าป้าย บริการเดินขบวน TROOP บริการไดเร็กเมล์ บริการป้าย SIGNAGE จัดหารถแห่ รถแห่โฆษณา พร้อมเครื่องเสียงและ รับทำสปอร์ตโฆษณา รวมบริการ ประสานงาน ขออนุญาต หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

BIGMAN TEAM WORK

ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต

เราเป็นส่วนหนึ่งของหลายๆบริษัท ที่ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็ว

ทำงานเป็นทีมเวิร์ค

การวางแผนและการประสานงานที่ประสิทธิภาพ ทำให้เราเป็นทีมเวิร์คที่ยอดเยี่ยม

ประสิทธิภาพในการทำงาน

เรามุ่งเน้นการทำงานที่ตรงกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ลูกค้าพึงพอใจ

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

เราน้อมรับคำติชมของลูกค้าเสมอ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นไป